Van jongs af aan...

Als klein meisje werd mij met grote regelmaat door mensen gevraagd wat ik later wilde worden. Steevast zei ik, en zonder aarzeling: “Moeder en zuster, en ik wil vier of zes kinderen”.

Moeder ben ik van vijf kinderen, en verpleegkundige. Met hart en ziel.

Vanaf 1995 werk ik als verpleegkundige in de wijk. Respect voor de medemens, vertrouwen, toewijding, verantwoordelijkheid en professionaliteit typeren mijn kwaliteit als verpleegkundige.
Sinds 1 januari 2017 ben ik aangesloten bij de coöperatie Zeeuwse Zorg en meer. Dit is een zorgcoöperatie in Zeeland van zelfstandige Zeeuwse Zorgprofessionals.
Ook ben ik lid van de Zorgprofessional. Deze organisatie waarborgt de kwaliteit van de zorg door middel van bijscholing en het up-to-date houden van de veranderingen in de zorg. Op dit moment werken wij in Zeeuws-Vlaanderen met vier zelfstandige Zorgprofressionals.

Welke zorg kan ik leveren?

Verpleging

Misschien heeft u verpleegkundige zorg nodig. U heeft een wond die moet worden verzorgd, of een stoma. Of heeft u hulp nodig in verband met medicijngebruik, het aanleggen van een infuus.

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging betekent dat U ondersteuning krijgt bij het opstaan, douchen, aankleden, eten of naar het toilet gaan.
Ook kan ik u begeleiden bij het omgaan met ziekte, ouderdomsproblemen en het gebruik van medicijnen.

Verzorging kan tijdelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat u samen heeft gewerkt aan uw zelfstandigheid (u heeft geoefend om gebruik te kunnen maken van hulpmiddelen). Het is ook mogelijk dat u langdurig ondersteuning krijgt, bijvoorbeeld bij chronische ziekte of aandoeningen.

Thuisbegeleiding

Heeft u weleens het gevoel dat u de grip op het dagelijks leven lijkt te verliezen?
Soms loopt het thuis niet helemaal naar wens. Bijvoorbeeld als u door verschillende oorzaken moeite heeft met het vasthouden van het dagritme, het rondkomen met uw huishoudgeld of hulp kan gebruiken bij de opvoeding.
Icare Thuisbegeleiding biedt praktische ondersteuning en begeleiding om weer grip te krijgen op het leven van alledag.

Regievoering

Begeleiding kan worden ingezet zodat u met ziekte of handicap zelf de regie blijft houden over hun eigen leven, en soms opname in een instelling kan worden voorkomen.
U kunt worden begeleid naar speciale instanties, bij het doen van uw administratie, of als u opnieuw moet leren lopen na een beroerte, enz.

Vakantiezorg

Wanneer u thuiszorg nodig heeft kunt u gerust op vakantie komen in het mooie Zeeuws-Vlaanderen.
Alle zorg die u thuis ontvangt leveren wij op uw vakantieadres. Wij komen op campings, in vakantiewoningen en in hotels.
De materialen die u nodig heeft voor de verzorging op uw vakantieadres regelen wij voor u.

Ook als u in een verpleeg- of verzorgingshuis woont kunt u op vakantie komen naar Zeeuws-Vlaanderen. Wij hebben contacten met aangepaste locaties die voor u comfortabel zijn. Wij kunnen tips geven voor de mooiste plekken die voor minder validen te bezoeken zijn.
De vakantiezorg die wij leveren, declareren wij bij uw eigen zorgaanbieder, of wordt bekostigd uit eigen middelen.

En de kosten?

Bovenstaande zorg wordt vergoed vanuit de AWBZ (via Zorg in Natura of het Persoonsgebonden Budget), WMO (gemeente) of uit eigen middelen.
Voor verdere informatie kunt U kijken op www.zeeuwsezorgenmeer.nl