Het Zoete en de persoon daarachter.

Een kennismaking.

Mijn naam is Anne Jansen, Zeeuws Vlaamse van geboorte (16-08-1962) en nog steeds wonend aldaar. Als verpleegkundige A heb ik door de jaren heen in verschillende settingen ervaring op mogen doen in het verzorgen en verplegen van mensen, zoals in ziekenhuis en thuiszorg. Steeds ging mijn nieuwsgierigheid ook uit naar oorzaken en niet alleen naar inwerken op symptomen of het verlichten daarvan.

In 2004 startte ik met de vierjarige docentenopleiding Dru Yoga, die ik heb afgerond. Nog tijdens het laatste jaar van de yogaopleiding begon ik een nieuwe en goed aansluitende studie in Gent: de duizenden jaren oude en nog steeds zeer actuele Ayurvedische gezondheidsleer. Zo heb ik mij bekwaamd in de Ayurvedische massage en diagnostische therapie.

Dru Yoga en Massage staan voor mij voor een wereld van (innerlijke) kracht en verbondenheid met de totaliteit van het ons omgevend natuurlijk krachtenveld. Durven en kunnen staan in een leefomgeving van haast eindeloze diversiteit en voor jezelf evenwicht en een gezonde persoonlijke weg van eenvoud vinden te midden van dat alles.

Hetgeen ik daarin heb kunnen leren wil ik graag delen met geïnteresseerden en bieden aan hen die daar baat bij kunnen hebben in mijn praktijk “Het Zoete”. Daarom nodig ik eenieder die wil uit voor een kennismaking met rondleiding in mijn praktijk aan de Willemsweg te Schoondijke. De naam “Het Zoete” is gerelateerd aan de smaak zoet, welke volgens de Ayurveda zorgt en staat voor een goede stemming en uitstraling, tevredenheid, gronding, stabiliteit, liefde en welzijn.

Graag tot ziens voor nadere persoonlijke kennismaking.